Privacybeleid

WIE WE ZIJN

De’Longhi Group hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van derden en zet zich bij de uitvoering van zijn activiteiten in voor de bescherming van de privacy van deze derden, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn klanten; de groep besteedt met name aandacht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verzamelen van persoonsgegevens met behulp van onlinemethoden (waaronder de websites van de De’Longhi Group) en offline, zoals hieronder nader beschreven.

De’Longhi Benelux S.A. (hierna “De’Longhi” of de “Onderneming” genoemd), overeenkomstig artikel 13 van de AVG 679/2016, in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zijn of worden verzameld op deze website / app / tijdens het telefoongesprek of tijdens aftersales-activiteiten, verstrekt u hierbij de volgende informatie.

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN VERZAMELD

De volgende categorieën van persoonsgegevens die betrekking op u hebben, kunnen worden verzameld:

 • Contactgegevens – informatie over uw naam, geboorteplaats en -datum, burgerservicenummer, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres;

 • Interesses – door u verstrekte informatie over gebieden die u interesseren, bijvoorbeeld producten die u interessant vindt;

 • Andere persoonlijke gegevens – door u verstrekte informatie over uw geboortedatum, opleiding, beroep;

 • Socialmedia-inloggegevens – informatie met betrekking tot uw socialmedia-account evenals andere gegevens die u hebt gegeven aan het sociale netwerk dat u gebruikt om in te loggen op de website en die overeenkomstig de privacyvoorkeuren die u op dit sociale netwerk hebt ingesteld openbaar gemaakt mogen worden.

 • Gebruik van de website – informatie over hoe u de website gebruikt, hoe u onze berichten opent of doorstuurt, inclusief informatie die via cookies is verkregen (zie ons cookiebeleid) waarin de details vastgelegd worden).

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

De’Longhi verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 • wanneer u zich registreert op onze website / onze app downloadt voor het gebruik van de functies ervan, ook als u inlogt via u socialmedia-account;

 • wanneer u contact met ons opneemt voor aftersalesondersteuning;

 • wanneer u reageert op onze marketinginitiatieven, bijvoorbeeld door een antwoordkaart in te vullen of uw gegevens online op een van onze websites in te dienen;

 • indien u een papieren inschrijfformulier invult. Deze formulieren worden op allerlei manieren verzameld (tijdens demonstraties, kooklessen, promoties of events);

 • indien andere bedrijven van de Groep, evenals onze zakenpartners op een toegestane wijze gegevens over u verstrekken;

Als u namens iemand anders persoonlijke gegevens verstrekt, moet u zich er vooraf van verzekeren dat deze persoon deze Privacyverklaring heeft gelezen.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden door ons eventuele wijzigingen door te geven. Deel een adreswijziging onmiddellijk aan De’Longhi mee om problemen bij het gebruik van onze diensten te vermijden.

VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

De verwerking van persoonsgegevens moet worden gerechtvaardigd door een van de rechtsgronden van de bestaande verordeningen inzake gegevensbescherming, zoals hieronder beschreven.

a) Vaststelling en uitvoering van contractuele verplichtingen en daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van berichten over diensten (bijvoorbeeld om aftersalesdiensten te verlenen)

De’Longhi kan uw contactgegevens gebruiken om een contractuele relatie aan te gaan en uit te voeren, de gewenste diensten te verlenen of te reageren op meldingen of klachten.

De’Longhi kan uw contactgegevens, met name het e-mailadres, ook gebruiken om u informatie over de dienst te verstrekken.

Rechtsgronden voor de verwerking: uitvoering van een overeenkomst.

Het verstrekken van gegevens is verplicht om ons in staat te stellen de contractuele relatie te beheren; bij het ontbreken van de gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

b) Operationeel beheer en strikt hieraan verwante doeleinden, voor de toegang tot de website, met name tot beveiligde gebieden, ook via het systeem van inloggen op uw socialmedia-account – om registratiehandelingen met behulp van de informatie die u al aan uw sociale netwerk hebt gegeven te vereenvoudigen.

De’Longhi kan de contactgegevens verwerken om u in staat te stellen de registratieprocedure op de website af te ronden en u toegang te bieden tot uw Personal Area om: (i) documenten met betrekking tot de door u aangekochte diensten vanaf uw Personal Area te downloaden; (ii) de andere verzoeken te verwerken die via de website worden gedaan.

Registreren op de website is, als u daar vrijwillig voor kiest, zelfs mogelijk met het mechanisme voor het inloggen op uw socialmedia-account. Zo hoeft u niet de gegevens in te vullen die nodig zijn om u te registreren (zoals contactgegevens), maar worden deze in plaats daarvan door het sociale netwerk via welk u inlogt doorgegeven. Wij willen u erop wijzen dat De’Longhi in dit geval de inloggegevens voor uw socialmedia-account mag verwerken, d.w.z. niet alleen de gegevens die verband houden met uw socialmedia-account maar ook andere persoonlijke gegevens die zichtbaar gemaakt kunnen worden volgens de voorkeuren die u hebt ingesteld of volgens het privacybeleid van het sociale netwerk in kwestie. Wij willen u daarom vragen om de privacyverklaring van uw sociale netwerk te lezen, ook met betrekking tot verdere informatie over deze voorkeuren.

Rechtsgronden voor de verwerking: uitvoering van een overeenkomst. Om u in staat te stellen u te registreren op de website, tenzij u verplicht bent via uw socialmedia-account in te loggen om de registratie te voltooien.

 

Met betrekking tot het registreren op de website specificeert de onderneming ook dat zij een Single Sign-On-systeem heeft geïmplementeerd. Dit systeem zorgt ervoor dat, als men is geregistreerd op de website, dit ook geldig is voor alle websites die door de onderneming worden beheerd, waarbij wordt verwezen naar de “De’Longhi”-merken “Braun” en “Kenwood” of www.delonghi.comwww.braunhousehold.comwww.kenwoodworld.com.

Het is dan niet nodig de contactgegevens nogmaals te verstrekken als u zich op een van de bovengenoemde websites registreert. Om de door de gebruiker gemaakte keuzes te waarborgen, wordt toestemming voor behandeling voor (profiel)marketingaangelegenheden die is gegeven binnen een merk (bijvoorbeeld op de website www.kenwoodworld.com/it) alleen gebruikt voor reclamemateriaal met betrekking tot dat specifieke merk.

 c) Onderzoeken naar klanttevredenheid (door de opdrachtgever te controleren)

De’Longhi kan uw contactgegevens gebruiken voor het uitvoeren van onderzoeken gericht op het meten van de klanttevredenheid met betrekking tot de geleverde dienst.

Rechtsgronden voor de verwerking: legitiem belang van de onderneming om de kwaliteit van haar diensten te verifiëren en te verbeteren.

d) Marketing om aan uw behoeften te voldoen of om u te informeren over aanbiedingen, ook op basis van uw voorkeuren (we maken ook gebruik van profielmarketing)

De’Longhi kan uw contactgegevens verwerken voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotionele verkoopinitiatieven via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, SMS en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) en traditionele contactmethoden (bijv. telefonisch), voor bijvoorbeeld marktonderzoek en statistisch onderzoek, indien u ons hiervoor toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemmingsverklaring.

De’Longhi kan uw contactgegevens, interesses en andere persoonlijke gegevens ook verwerken om u reclameberichten te sturen, volgens een specifiek klantprofiel dat is verkregen op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses, als u ons hiervoor specifieke toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemming.

Rechtsgronden voor de verwerking: toestemming; wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door naar Mijn account > Mijn voorkeuren te gaan.

e) Mededeling aan andere ondernemingen van de De’Longhi Group ook voor marketingdoeleinden.

De’Longhi kan uw contactgegevens strikt in verband met de in de bovenstaande punten a) b) c) vermelde activiteiten aan andere ondernemingen van de De’Longhi Group meedelen.

Rechtsgronden voor de verwerking: zie de uitgangspunten van de genoemde punten.

De’Longhi kan uw contactgegevens aan andere ondernemingen van de De’Longhi Group meedelen voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotionele verkoopinitiatieven via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, SMS en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) en traditionele contactmethoden (bijv. telefonisch), voor bijvoorbeeld marktonderzoek en statistisch onderzoek, indien u ons hiervoor toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemmingsverklaring.

Rechtsgronden voor de verwerking: toestemming; wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie.

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door naar Mijn account > Mijn voorkeuren te gaan.

f) Het voldoen aan wettelijk bindende verzoeken van de rechterlijke instanties om verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving te vervullen

De’Longhi verzamelt uw persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgronden voor de verwerking: wettelijke verplichtingen waaraan de Onderneming moet voldoen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG HOUDEN

De Onderneming maakt gebruik van een uitgebreid aantal veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te verbeteren en de veiligheid, integriteit en toegankelijkheid ervan te handhaven.

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers (of d.m.v. beveiligde papieren kopieën) of op die van onze leveranciers of commerciële partners, en zijn toegankelijk en kunnen worden gebruikt op basis van onze normen en ons veiligheidsbeleid (of gelijkwaardige normen voor onze leveranciers of commerciële partners).

De door ons gebruikte veiligheidsmaatregelen omvatten:

 • strikte beperkingen op de toegang tot uw persoonsgegevens, op basis van noodzaak en uitsluitend voor de meegedeelde doeleinden;

 • externe beveiligingssystemen om toegang door onbevoegden te voorkomen;

 • permanent toezicht op de toegang tot de IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;

 • het traceren van de toegang tot uw persoonsgegevens van de kant van intern personeel en controle van het doel hiervan;

 • het gebruik van versleutelde middelen via Secure Socket Layer-technologie (SSL) voor transacties op onze website waarvoor persoonsgegevens moeten worden ingevoerd.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot onze website, applicatie of diensten, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord en voor de naleving van alle andere beveiligingsprocedures die wij u meedelen. Deel uw wachtwoord nooit met anderen.

HOELANG WIJ UW INFORMATIE BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor enig ander daarmee samenhangend en rechtmatig doel. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor twee verschillende doeleinden, zullen wij de gegevens bewaren tot het langer durende doel wordt bereikt. We stoppen echter met de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld voor een doeleinde waarvan de bewaartermijn is verstreken.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen die personen die de gegevens nodig hebben voor specifieke doeleinden.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, of wanneer er geen wettelijke voorwaarde meer is om deze te bewaren, worden ze onomkeerbaar geanonimiseerd (en kunnen op die manier worden opgeslagen) of veilig vernietigd.

De bewaartermijnen voor de verschillende hierboven beschreven doeleinden zijn hieronder aangegeven:

a) Naleving van contractuele verplichtingen: gegevens die worden verwerkt om aan contractuele verplichtingen te voldoen, mogen gedurende de duur van de overeenkomst en in geen geval langer dan 10 jaar hierna worden bewaard om alle nog niet opgeloste kwesties te verifiëren, ook met betrekking tot boekhoudbescheiden (bijv. facturen).

b) Operationeel beheer en daarmee strikt samenhangende doeleinden voor toegang tot de website: de voor deze doeleinden verwerkte gegevens mogen gedurende de duur van de overeenkomst en in geen geval langer dan 10 jaar hierna worden bewaard.

c) Onderzoeken naar klanttevredenheid: de voor deze doeleinden verwerkte gegevens mogen gedurende 5 jaar vanaf het moment van verzamelen van de persoonsgegevens worden bewaard (tenzij u verdere communicatie weigert).

d) Voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profielmarketing: gegevens die voor marketingdoeleinden zijn verwerkt, mogen worden bewaard gedurende 5 jaar vanaf de datum waarop u uw toestemming voor dit doel hebt gegeven (tenzij u verdere communicatie weigert); voor profielmarketingdoeleinden worden gegevens 12 maanden bewaard.

e) In geval van geschillen: indien wij ons moeten verdedigen, handelingen moeten ondernemen of vorderingen tegen u of derden moeten instellen, kunnen wij de persoonsgegevens die wij redelijkerwijze nodig achten voor deze doeleinden, voor de hele duur van de betreffende procedure bewaren.

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers en voor externe leveranciers, die, indien nodig, zijn aangesteld als gegevensverwerkers en die ons ondersteunen bij het verlenen van onze diensten.

Met het oog op de uitoefening van hun activiteiten en voor de follow-up van de bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens ook toegankelijk zijn voor andere ondernemingen van de De’Longhi Group.

CONTACTPERSONEN

De contactgegevens voor De’Longhi, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, zijn De’Longhi Benelux S.A., Claudius Prinsenlaan 128a, 4818 CP Breda of via mail: infoprivacy.NL@delonghigroup.com .

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail infoprivacy.NL@delonghigroup.com ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming.

UW RECHTEN INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om:

 • om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken;

 • een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen (‘overdraagbaarheid’);

 • te verzoeken om aanpassing van de gegevens die in ons bezit zijn;

 • gegevens waarvoor de wettelijke voorwaarde voor verwerking ervan niet langer bestaat te laten wissen;

 • verwerking voor direct-marketingdoeleinden te weigeren;

 • uw toestemming in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd;

 • te verzoeken om beperking van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

De uitoefening van de hierboven vermelde rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen die bedoeld zijn om het algemeen belang (bijv. de preventie of identificatie van misdrijven) en onze belangen (bijv. de handhaving van het beroepsgeheim) te beschermen. Indien u gebruik wenst te maken van een van de bovenstaande rechten, zullen wij controleren of u daartoe gerechtigd bent en zullen wij u normaal gesproken binnen een maand antwoorden.

Wij zullen ons ervoor inzetten om te reageren op eventuele klachten of meldingen over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Desalniettemin kunt u uw klachten of meldingen doorsturen aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8 maart 2019