Een duurzaam koffieproces

Innovea, het netwerk dat de koffie-industrie gaat veranderen

Klimaatverandering leidt ertoe dat de toekomst van koffie erg onzeker wordt en doet de vraag rijzen of het aanbod en de beschikbaarheid van kwalitatief goede koffie op de lange termijn wel gewaarborgd blijven. Bovendien dreigen tientallen soorten tegen 2050 uitgestorven te zijn. Duurzaamheid op het gebied van koffie betekent dan ook een nieuwe manier vinden om dit zwarte goud en daarmee de complete koffieketen te beschermen.

Om ervoor te zorgen dat koffie duurzamer wordt, is World Coffee Research opgericht, een mondiaal netwerk dat tot doel heeft om de toekomst van koffie te ‘cultiveren’. Bij dit non-profit onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma werkt de wereldwijde koffiesector samen om innovatie in de landbouw te stimuleren. De’Longhi ondersteunt deze organisatie die zich inzet voor de bevordering van een duurzame toekomst voor koffie. Dankzij de kennis en middelen die De’Longhi beschikbaar stelt, kan elke koffieproducent overal ter wereld profiteren van het werk van de WCR, dat overal merkbaar is.

Ondanks grote inspanningen ondervinden de nationale programma’s grote beperkingen als ze individueel werken, van ouder wordende wetenschappers tot gedateerde cultiveringsmethoden en een gebrek aan financiering. Met name investeringen op nationaal niveau in de ontwikkeling van nieuwe soorten zijn de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk gedaald, waardoor er een innovatiecrisis is ontstaan en de koffie-industrie als gevolg daarvan haar doelen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en leveringszekerheid niet haalt. De WCR heeft daarom een initiatief ontwikkeld om deze problemen op te lossen die de koffieketen beïnvloeden.  

Innovea, het nieuwe mondiale netwerk  

Eind 2022 heeft de WCR Innovea opgericht, een mondiaal netwerk voor het cultiveren van koffie, dat tot doel heeft landen bij elkaar te brengen die samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe koffiesoorten. Het unieke samenwerkingsconcept van het programma biedt negen deelnemende landen, te weten Costa Rica, India, Indonesië, Kenia, Mexico, Peru, Rwanda, Uganda en de Verenigde Staten, die samen goed zijn voor de productie van 23 procent van de Arabica-koffie die geëxporteerd wordt, de mogelijkheid om nieuwe koffiesoorten ontwikkelen.  

Het Innovea-netwerk wordt ondersteund door meer dan 200 deelnemende ondernemingen die allemaal belangrijke spelers in de mondiale koffie-industrie zijn. Deze bevorderen op wetenschap gebaseerde oplossingen voor de landbouw om een divers en duurzaam aanbod van kwaliteitskoffie vandaag én voor de toekomst veilig te stellen. Dankzij het netwerk kan de WCR nieuwe, verbeterde cultiveringspopulaties implementeren met behulp van moderne genetische selectiemethoden waarvoor geen beperkingen gelden en die in alle landen beschikbaar zijn.

Koffieteelt van de toekomst 

Teeltmethoden met een hoge opbrengst vereisen soorten koffiebonen die zich aan specifieke productie-omstandigheden en markteisen aanpassen. Met moderne cultiveringsmethoden kunnen koffiebonen worden ontwikkeld die resistent zijn tegen plagen en ziekten, waardoor er minder pesticiden nodig zijn. Door te cultiveren kan bovendien betere koffie op minder grote hoogten worden geteeld, waardoor het productiepotentieel kan worden vergroot, hoewel de temperatuur op aarde stijgt. Daarnaast zijn hogere opbrengsten van een soort onder bredere omstandigheden cruciaal in de aanpassing aan klimaatverandering. En hogere opbrengsten betekenen meer inkomsten en een beter bestaan voor de lokale boeren. 

Het netwerk richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van diverse cultiveringspopulaties die elke zes jaar aan gevarieerde agro-ecologische regio’s in verschillende landen worden gedistribueerd. Aan de hand van de verzamelde wereldwijde data over de prestaties kan worden bepaald welke planten het goed doen in bepaalde klimaten en deze informatie deelt Innovea vervolgens met de boeren. Om te bepalen welke soorten in het proces doorgaan, hanteert Innovea de volgende drie belangrijkste variabelen: opbrengst, bestendigheid tegen ziekten en de kwaliteit van de koffie

De volledige ontwikkeling van een nieuwe soort is een langdurige onderneming. Afhankelijk van de aanpak en de resultaten zouden diverse landen vanaf 2033 kunnen introduceren, maar het merendeel zal daar een aantal jaren langer voor nodig hebben. Daarna kan een land elke drie à vijf jaar nieuwe soorten introduceren.

De weg die nog voor ons ligt

De wereldwijd gecoördineerde aanpak van het Innovea-netwerk is een belangrijke meerwaarde voor landen die niet onafhankelijk de strijd tegen klimaatverandering kunnen aangaan, omdat daarmee resultaten worden bereikt die niet mogelijk zijn bij meer traditionele programma’s die alleen binnen landen afzonderlijk worden uitgevoerd. Deelnemende landen hebben onbeperkt toegang tot gemeenschappelijke tools, tot nieuw onderzoeksmateriaal en tot scholing op het gebied van moderne cultiveringsmethoden. Tegelijkertijd werken onderzoekers grensoverschrijdend samen om zo tot resultaten te komen die niet gerealiseerd kunnen worden als programma’s geïsoleerd werken.

De impact: van de plantage tot bij de consument thuis

Het mondiale Innovea-netwerk voor het cultiveren van koffie zal het wereldwijde aanbod van koffie ingrijpend veranderen dankzij de toepassing van de nieuwste technologieën voor gewasverbetering. De industrie en boeren gaan samen de koffie van morgen vormgeven door een op de vraag gebaseerde teeltbenadering. De’Longhi hoopt dat de komende twee decennia meer landen toegang krijgen tot verbeterde, klimaatbestendige en smaakvollere soorten. Boeren kunnen dan via hun nationale onderzoeksinstituten putten uit deze blijvende bron van soorten.

Koffieliefhebbers kunnen ook hun steentje bijdragen, thuis of in een koffiebar, door niet alleen koffie van hoge kwaliteit te drinken, maar ook door hun horizon te verbreden en koffiesoorten van over de hele wereld te proberen.